2 - Axel Degreef

51 jaar, Kortenberg

Lead Generation & Telemarketing Manager bij Neopost

Liefhebber van kleine dingen en grootse ideeën. Kwisser.

Papa van 4, gemeenteraadslid, voorzitter Groen Kortenberg.

Lid van de Wereldraad en geïnteresseerd deelnemer aan de GAMV (gemeentelijke adviesraad voor mobiliteit en verkeersveiligheid), coördinator van de Kortenbergse Wereldmarkt in 2016 en 2017, oprichter van de vzw Malagasy, personeelsafgevaardigde in het CPBW bij Neopost.

U leest het: ik ben een bezige bij en zet mij graag in voor anderen. Dat ideaal is ook mijn drijfveer om aan politiek te doen binnen Groen. Ik wil er mee voor ijveren dat wij een propere, gezonde en eerlijke "erfenis" aan onze kinderen en kleinkinderen achterlaten.