9 - Cecile Lauwers

65 jaar, Kortenberg

Oud werknemer bij de Europese Groenen

Na 25 jaar werk bij de Europese Groenen wil ik opkomen voor fietsers, kinderen, ouderen en alle dieren.