1 - Mia Vandervelde

56 jaar, Kortenberg

Maatschappelijk werker bij Ons Tehuis Brabant in Kampenhout

Gemeenteraadslid, fractieleider, lid van de politieraad

Lid van vakbeweging LBC


Waar wil ik me de volgende jaren graag creatief en constructief voor inzetten:
Voor een sociaal beleid dat ook actief inzet op kwalitatief, aangenaam en betaalbaar wonen voor onze grijze medemens , personen met een beperking en jonge starters;
Voor een groene gemeente die haar natuurgebieden, parken en bossen bewaart en koestert;
Voor een open en verdraagzame samenleving die vertrekt van onderling respect, inspraak en overleg;
Voor een mobiele gemeente die werk maakt van goed onderhouden en propere straten en buurtwegen, veilige fietspaden en gezellige stoepen en pleintjes waardoor we met z’n allen meer gaan wandelen en fietsen;
Voor een gemeente en een provincie die samen ambitieus de weg naar klimaatneutraliteit verderzetten en waar we neen zeggen tegen ruimtelijke wanorde omdat de beschikbare grond en propere lucht zo kostbaar worden.