Mobiliteit

06 Juni 2020

Mobiliteit

De impact van mobiliteit op ons dagelijks leven is groot. Mobiliteit biedt je de kans om naar school te gaan, naar je werk, naar de dokter.  Daarom vindt Groen Kortenberg een vlotte mobiliteit belangrijk.

Jammer genoeg zijn er ook veel negatieve kanten aan hoe we onze mobiliteit vandaag organiseren. De autogerichte mobiliteit zorgt voor heel wat onveiligheidsgevoel, luchtverontreiniging en geluidshinder. Je merkt het misschien niet meteen, maar de drukte van onze straten zorgen vandaag ook voor minder contact met buren in je straat.  Toch kan het anders.  En gelukkig doen heel wat mensen al een inspanning: naar de bakker of de sportclub met de fiets, te voet naar school, met de bus naar de stad. Toch vindt Groen Kortenberg dat het beter kan.  De kernen van onze gemeenten slikken heel wat verkeer. Op de gemeenteraad volgt Groen Kortenberg daarom de mobiliteitsdossiers nauw op.