Trage wegen verdienen onze voortdurende aandacht

18 December 2017

Trage wegen verdienen onze  voortdurende aandacht

De gemeente Kortenberg heeft samen met vrijwilligers veel werk gestoken in het zichtbaar maken van de trage wegen in Kortenberg. Voor Groen Kortenberg is dit belangrijk werk geweest, want deze kleine wegjes zijn een belangrijke schakel in de mobiliteit van voetgangers en fietsers.

Als Groen Kortenberg wensen we dat de aandacht voor deze trage wegen blijft bestaan. We merken dat de gemeente veel aandacht geeft aan de trage wegen rondom schooldomeinen en jeugdwerkingen en dat juichen we toe! We blijven als Groen Kortenberg erover waken dat er een duurzaam beleid blijft bestaan rond deze trage wegen en dat ze ook aandacht krijgen elders. Elke fietser of voetganger is immers gebaat bij kwaliteitsvolle trage wegen.