Mia Vandervelde

Gemeenteraadslid en fractieleider

Gemeenteraadslid, fractieleider

  • Lid van de politieraad
  • Effectief lid commissie Financiën
  • Effectief lid commissie Adhoc
  • Plaatsvervangend lid commissie Sociaal beleid, cultuur, sport, jeugd, senioren, lokale economie

Heb je een vraag of een suggestie? 

  • E-mail: mia.vandervelde@groenkortenberg.be
  • Tel.: 02 759 48 42